VitaTeva

VitaTeva עיצוב אתר - תמונה 1
  • טכנולוגיות: HTML5 / PHP / CSS3
  • לקוח: VitaTeva

פרטי הפרויקט:

אתר בפיתוח אישי הכולל מערכת קטלוגית למכירת תכני וידאו אונליין והגדרת הרשאות לצפייה בתכנים למשתמשים באתר.

פרויקטים נוספים

כל הזכויות שמורות © דיגיטל.אס.טי בע"מ - Digital.S.T LTD | IJA